meludnek z wykonania zadania JSJP

Z radoscią donosze że nasz meldunek z realizacji zadania w ramach JŚJP został? zaakceptowany i mozemy realizować następne etapy.Więcej na stronie poświęconej całemu programowi.

Dodaj komentarz