Dzień Myśli Braterskiej

„Łatwo jest pozbierać kilka gałęzi i rozpalić ogień i bardzo łatwo jest sie ogrzać przy jego płomieniach.Ale trudniejsze i lepsze być samemu tym ogniem ,być żywym płomieniem,u którego grzeje się krąg przyjaciół.”-wszystkiego dobrego w Dniu Myśli Braterskiej składa Rada Drużyny

Dzie?? my??li braterskiej

Dodaj komentarz