Żałoba w hufcu

W dniu 10.08 tragicznie odeszła od nas na Wieczną Wartę dh.Klaudia Laskowska z 3GDH „Ogniki” ze Szczepankowa dlatego też Komendantka  Hufca ogłosiła miesięczną żałobę w naszym hufcu do dnia 10.09.

Polecam okryć czarną wstążką Krzyże Harcerskie, a kirem nasz proporzec.

Pyton

Dodaj komentarz