Pagon wędrowniczy-zdobyty!!!

Bartek „Vinci” i Krzyś w ramach zdobywania pagonu wędrowniczego zrobili sobie wycieczkę do Olsztyna -pieszo! Udowodnili tym wyczynem, że wędrowanie nie jest im obce-jak przystało na wędrowników zrobili to w czasie krótszym niż 12 godzin. Po dojściu na miejsce poprowadzili z marszu zajęcia dla harcerzy hufca Morąg.

Kto następny podjąć się wyczynu!

Dodaj komentarz

Komentarz do “Pagon wędrowniczy-zdobyty!!!”