Bardzo ważne!!!

W sobotę na zbiórkę WSZYSCY niezależnie od stażu w drużynie maja dostarczyć dane:imię nazwisko,pesel, adres,datę Przyrzeczenia,osoby bez książeczek harcerskich- fotografię .Zgodę  wyjazdu na rajd i SKŁADKI HARCERSKIE.

Dodaj komentarz