Szkolenie z pierwszej pomocy i gra ratownicza

gra samarytańska
Dzisiaj (16 marca) przeprowadziliśmy w naszej drużynie szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej dla młodszych i starszych harcerzy naszej drużyny.  Po kilku godzinach wykładów i ćwiczeń harcerze starsi uczestniczący w szkoleniu zostali podzieleni na dwa zespoły ratownicze. Harcerze młodsi wcielili się w role poszkodowanych i szkolenie zakończyliśmy miejską grą ratowniczą sprawdzającą przyswojoną wiedzę, a zwłaszcza nabyte umiejętności. Zespół pierwszy w składzie: Damian, Szymon, Frodo (Drużyna Pierścienia)  zdobył 28pkt., zespół drugi (Krystian, Patryk, Szymon) 27pkt. na 45 możliwych do zdobycia. Nie wykluczamy kolejnych pozoracji w celu zdobycia nowych i wyćwiczenia zdobytych umiejętności, oraz poprawienia tych wyników.
Szczególnie dziękuję,  w imieniu całej 45 Drużyny Harcerzy Kraal, osobom spoza drużyny, którzy pomogli zorganizować dzisiejszą grę ratowniczą:  Ani, Patrykowi,  Damianowi, Cezaremu i Mateuszowi.
Niedługo prawdopodobnie kilka zdjęć w naszej galerii.
Ps. JUŻ W GALERII~!!!

Dodaj komentarz