DMB 2015

Dziś myśli Baden Powella zamiast życzeń (chociaż trochę życzeniowo)

„Najlepszy sposób osiągnięcia szczęścia – to rozsiewanie go wokół siebie”.

„Chcemy nauczyć naszych chłopców nie tylko jak żyć, ale jak cieszyć się życiem.”

„Dla skautów życie w polu musi stać się zwyczajem”

„Jeżeli chłopiec idzie po ulicy uśmiechnięty, to to już coś znaczy. Niejeden przechodzień rozpogodzi się na ten widok. Warto potrudzić się, żeby nauczyć chłopców tego uśmiechu jako pierwszego kroku ku szczęściu.”

„Nie jesteśmy klubem, ani szkółką niedzielną, ale szkołą – puszczaństwa.”

Przyrzeczenie 2000 ibuto Lampartów
Przyrzeczenie 2000 ibuto Lampartów

Dodaj komentarz