Kraal w WOT

„Ja, żołnierz Wojska Polskiego
przysięgam
służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,
bronić jej niepodległości i granic.
Stać na straży Konstytucji,
strzec honoru żołnierza polskiego,
sztandaru wojskowego bronić.
Za sprawę mojej Ojczyzny w potrzebie,
krwi własnej ani życia nie szczędzić.
Tak mi dopomóż Bóg.”

Czuwaj! Z dumą prezentujemy 3 Druhów z 45 Drużyny Harcerzy Kraal, którzy w minioną niedzielę ukończyli szkolenie podstawowe żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, tym samym rozpoczynając kolejną służbę. Do tej pory ich praca/służba polegała na wspieraniu naszej drużyny w działalności programowej (statutowym celem ZHP jest wychowywanie młodzieży poprzez stawianie wyzwań), teraz Druhowie podjęli kolejne wyzwanie.
Trzeba pamiętać, że służba jako taka,  jest bardzo istotnym elementem harcerstwa! Choć nie jest powiedziane, że chodzi tu tylko i wyłącznie o służbę wojskową. Każdy harcerz przygotowuje się w drużynie do podjęcia jakiejś służby i szuka dla siebie miejsca w społeczeństwie – pola służby. Ci druhowie wybrali służbę w WOT:

Szymon                                                                        Patryk

Damian

 

Jak już pisaliśmy na naszej facebookowej stronie:  dewiza Wędrownicza mówi „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl – pomóż, czyli działaj.” – działanie to, czyli służba, realizowana jest wewnątrz organizacji i poza nią.

Dodaj komentarz