Nowe sprawności!

Czuwaj! Czas kwarantanny nie musi być czasem nudy. 🙂 Pamiętajcie, że harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim. To doskonały czas na samorozwój i pomoc Waszym najbliższym, a co za tym idzie? Możliwość zdobycia nowych sprawności . Poniżej propozycje dwóch z nich 🙂