Kurs KPP! [PILNE!]

Czuwaj! Interesujesz się pierwszą pomocą? Chcesz się rozwijać w tym kierunku i nieść chętną pomoc bliźnim? W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej w Polsce ZHP planuje zorganizować kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy (KPP). Dzięki temu każdy z Was Druhowie będzie mógł zdobyć tytuł ratownika kwalifikowanej pierwszej pomocy. Kurs KPP pozwoli na uzyskanie tytułu „ratownika” zgodnego z art. 13 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
Wymagania formalne odbycia szkolenia:
– minimum 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych
– członkostwo w ZHP (wymaganie dot. szkolenia organizowanego przez GK ZHP ze środków RPW ROHiS)
– brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Kurs zakończony jest państwowym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Zakres czynności wykonywanych przez ratownika w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy obejmuje (Dz.U.2020.0.882 t.j. – Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym) :
1) resuscytację krążeniowo-oddechową, bezprzyrządową i przyrządową, z podaniem tlenu oraz zastosowaniem według wskazań defibrylatora zautomatyzowanego;
2) tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran;
3) unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć;
4) ochronę przed wychłodzeniem lub przegrzaniem;
5) prowadzenie wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego poprzez właściwe ułożenie osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, ochronę termiczną osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
6) stosowanie tlenoterapii biernej;
7) ewakuację z miejsca zdarzenia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
8) wsparcie psychiczne osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;
9) prowadzenie wstępnej segregacji medycznej (priorytet terapeutyczno-transportowy).

Kurs jest DARMOWY w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych. Dzięki tym uprawnieniom w przyszłości w waszych lokalnych środowiskach planowane jest podjęcie współpracy z innymi służbami zaangażowanymi w przeciwdziałanie skutkom pandemii. O przyjęciu na kurs decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 grudnia br. !!!
Więcej informacji u Druha Drużynowego.
Z błękitem nieba!