Księga Orlich Piór

Tu zobaczycie  listę tych którzy w naszej drużynie zdobywają czyny i wielkie czyny-Orle Pióra według nowego wydania podstawowej książki woodcraftu E.t.Setona-„Zwoju Kory Brzozowej”.

W dziale „Inne”, tekst „Zwitka” -tam opisane czyny (wersja poprzednia)

Czyny Światła Piękna:

1D3 „Skok w dal z miejsca”- wielki czyn  Adam P; czyn-Łukasz T. Konrad J.Szymon D,Szymon Sz.Szymon S,Jakub .S,Paweł G,Miłosz R,Piotr K.

1P7 Chodzenie na rakietach śnieżnych -czyn Adam P.

1R1 „Rzut piłką koszykową w dal”-„wielki czyn”-Szymon D:czyn:Damian G, Szymon D,Łukasz T, Adam P.Konrad J.Szymon S.Jakub S,Paweł G,Szymon Sz,Szymon I.Miłosz R,Piotr K. Mateusz Cz.

1R2″Rzut piłką w dal”-„wielki czyn” Szymon D.

1R4 „Rzut piłką w tarczę”- czyn Miłosz R

1T1 „Pompki”:wielki czyn Łukasz T,Adam P;czyn-Krystian R,Konrad J,Szymon S,Szymon Sz.Jakub S, Krzysiek H, Miłosz R, Piotr K

1T5 „Bieg Setona” wielki czyn Łukasz T, Adam P. ;czyn-Krystian R, Szymon D,Damian G.Konrad J, Szymon S,Szymon Sz.Szymon I,Jakub S.Krzysiek H,Miłosz R,Piotr K.

1R5 „Kopnięcie w dal” -„czyn” Szymon D.

1N8 „Nurkowanie” „wielki czyn” Adam P

1N9  „Pływanie pod powierzchnią wody”: „czyn” Adam P.

1N10 „Skoki do wody” :”czyn” Adam P.

1N5 „Style pływackie” Paweł G.

Czyny Światła Prawdy

Czyny Światła Siły

Czyny Światła Miłości