Puszczańskie

ROBINSON * *

 1. Przeprowadził/a w pobliżu obozu w samotności kilkugodzinną obserwację życia lasu o wschodzie słońca.
 2. W dowolnej formie udokumentował/a swoje spostrzeżenia (zauważone zwierzęta, ich tropy, zjawiska przyrody, znalezione rośliny chronione, jadalne itp.),zaprezentował/a je na zbiórce zastępu.
 3. Przygotował/a dla zastępu posiłek, korzystając z zebranych owoców lasu.
 4. Wraz z kolegą/koleżanką biwakował/a w pobliżu obozu przez 24 godziny.

LEŚNY CZŁOWIEK * * *

 1. Odbył/a samotną wędrówkę po lesie (od świtu do zmroku), żywiąc się owocami lasu, odnalazł/a wyznaczone przez drużynowego miejsce bez posługiwania się mapą, kierując się tylko znakami przyrody.
 2. Korzystając z samotności przemyślał/a swoje dotychczasowe życie harcerskie.
 3. Powrócił/a niepostrzeżenie do ogniska i opowiedział/a gawędę o życiu lasu na podstawie wyników obserwacji i przemyśleń, jakie miał/a podczas wędrówki.
 4. W czasie tej wędrówki znalazł/a ciekawe miejsce, by pokazać je potem harcerzom/harcerkom z drużyny.

TRZY PIÓRA * * * *

1. Przeszedł/przeszła pomyślnie trzy próby – milczenia, głodu i samotności – przez kolejne trzy doby:

 • w czasie pierwszej doby powstrzymał/a się od spożywania jakichkolwiek pokarmów i napojów
  (z wyjątkiem czystej wody) uczestnicząc we wszystkich zajęciach obozowych,
 • w czasie drugiej próby zachowa/a całkowite milczenie,
 • trzecią dobę spędził/a w lesie nie spostrzeżony/ona przez ludzi, żywiąc się pokarmem leśnym.